Liitoskuntien asukkaista ja lähipalveluista

Suomalaisista yli kolmannes haluaa asua maaseudulla väljästi ja tilavissa asunnoissa. Kaupungin on ryhdyttävä maaseutualueiden määrätietoiseen imagomarkkinointiin nykyisen maaseutuasutusta kuihduttavan kaupunkipolitiikan asemesta.

Kaupungin tulee kehittää liitoskuntien alueille vaihtoehtoisia edullisia puistomaisia/puutarha-asuinalueita ahtaan ja kalliin keskusta-asumisen sijaan. Maaseudun elinvoima on samallla koko kaupungin elinvoimaa.

Suomalaisen yhteiskunnan siirtyessä digiaikaan kaupunki tulee toteuttaa liitoskuntien alueille laajakaistan rakentamisen nyt kun siihen on vielä saatavissa valtion ja EU:n tukea.

Maaseututaajamien palvelut on säilytettävä. Kansalaisopiston ryhmät kylillä on ylläpidettävä. Kylätalojen toiminta- ja talous on turvattava riittävillä toiminta-avustuksilla.