Huolenpitoa yrittäjyydestä ja työttömistä

Muilta talousalueilta toimitettujen parakki-/moduulikoulujen ja päiväkotien sijaan toteutetaan koulut ja päiväkodit kiinteinä rakennuksina. Toteuttamalla rakentaminen paikallisilla yrityksillä paikallisista tuotteista saadaan työt ja verot jäämään kotikaupunkiin.


Myös muut hankinnat tulee kilpailuttaa siten, että tarjousten pisteytyksissä huomioidaan riittävällä painoarvolla paikallisten toimijoiden hyödyt kotikunnalle (mm. verot, työllistäminen).

Työttömyyden aiheuttaman syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupungin tulee organisoida järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa työttömille yhteisöllistä toimintaa.

Tähän tulee kuva parakki-/moduulikoulusta. Tämä kuva jr kotialbumi
Tähän tulee kuva parakki-/moduulikoulusta. Tämä kuva jr kotialbumi
Heinävaaran koulu. Kuva jr kotialbumi
Heinävaaran koulu. Kuva jr kotialbumi